Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2013

chlodnik
6793 3bb9
Reposted fromkatsiu katsiu viainsanedreamer insanedreamer
chlodnik
3552 85e7
Reposted fromkaha kaha viainsanedreamer insanedreamer

June 12 2013

chlodnik
5403 e107
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones

June 08 2013

chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik

June 06 2013

chlodnik

TWARZĄ W ZNANĄ TWARZ



Iggy Pop


Marc Jacobs


Helen Mirren


Paris Hilton


Valentino


Cate Blanchett


Angelina Jolie


Zinedine Zidane


Heath Ledger


Sarah Palin


Jack Nicholson


George Clooney


Mark Zuckerberg


Jay-Z


Clint Eastwood


Dennis Hopper


Barack Obama


Colin Farrell


Zach Galifianakis


Christopher Walken


Bill Murray


Mickey Rourke


Justin Timberlake


Del Valte Ozbbel


Harriet Sykes


Kelly Slater


Toni Cipolla


John McEnroe


Marina Abramovic





za: http://community.livejournal.com/everyday_i_show/106914.html?page=1#comments
Reposted fromhahat hahat viainsanedreamer insanedreamer

May 12 2013

chlodnik
9823 3146 500

May 09 2013

chlodnik
1896 5545
Reposted byKarlsquell1337emciuRecklessKiddefinicjamilosciinsanedreamerbeethkochajmnieinsidemyhellbrokensmileburdeljointskurwysynmefirheartedaynisscrewyounosiemkaflowkahaluvatkafoormanmrsbluevelvetmcawesomegraninimartulecnothingiseverythingdecanellefpletzSam90kamakamaoettysbreakeven

May 07 2013

chlodnik
chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
7061 3607
Reposted fromretaliate retaliate
chlodnik
5755 f04d
Reposted frompesy pesy vialetshavesex letshavesex

May 06 2013

chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
1059 8b2f
Reposted fromdonoteat donoteat viaspaceships spaceships
chlodnik

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaspaceships spaceships
chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl