Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2013

chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

September 08 2013

chlodnik
8013 9ab8 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
chlodnik
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
chlodnik
1265 7fba 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
chlodnik
Reposted fromDevourer Devourer
chlodnik
3050 d08a
Reposted frommissmaya missmaya
chlodnik
3158 8c5d
become an Emperor's minion at -> https://www.facebook.com/CeasartheCat
Reposted fromrzys rzys
chlodnik
I happen to like the strange ones. People who look normal and live a normal life-they’re the ones you have to watch out for.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

August 30 2013

chlodnik
 
 
 
 
 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

July 21 2013

chlodnik
9190 4b16 500
chlodnik
8539 5006
Reposted fromDzidka Dzidka viaChlodnaKrystyna ChlodnaKrystyna
chlodnik
6569 6502
Reposted fromdurgriim durgriim viamalinowowa malinowowa
There is a place called ‘heaven’ where the good here unfinished is completed; and where the stories unwritten, and the hopes unfulfilled, are continued. We may laugh together yet.
 J.R.R. Tolkien (via daesungimnida)
Reposted fromcolagatji colagatji viainsanedreamer insanedreamer
chlodnik
 
 
 
 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
3317 3458
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
chlodnik
Może jest taka miłość, która nie potrzebuję związku? Może osoby mogą żyć osobno, w nocy tulić się do innych ramion niż tych, które rzeczywiście pokochali. Mogą prowadzić osobne życia, śmiać się w różnych momentach, wybierać inne drogi, poznawać innych ludzi i budować domy, sadzić drzewa i płodzić dzieci z dala od siebie. Może jest taka miłość, która nie potrzebuję objęcia, splotu dłoni, wieczornych wyznań, a mimo to nadal trwa? Może wtedy zakochani są nieśmiertelni? Nie będą cierpieć, bo przecież nie stracą kogoś kto nie jest ich, nie będą tęsknić, bo nie można tęsknić za kimś z kogo samemu się zrezygnowało. To taka miłość idealna. Ona jest, chociaż nikt jej nie widzi. Nie trzeba mówić "Kocham Cię", bo to tak oczywiste jak to, że kiedyś umrzemy. Może jest taka miłość, która trwa wiecznie? Może taka prawdziwa miłość nie potrzebuję otoczki codzienności? Możecie się kochać mieszkając na innych kontynentach. Możecie być dla siebie wszystkim, a mówić te dwa słowa komuś innemu. Możecie być zakochani, bo kiedyś tam obiecaliście sobie Wasze serca po wieczność. Może jest taka miłość...
http://pajamajka.blogspot.com/
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viainsanedreamer insanedreamer

July 08 2013

chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
chlodnik
...
1. Z ekonomicznego punktu widzenia wiara w Boga jest łatwiejsza od ateizmu w długim okresie (życie wieczne, poczucie bezpieczeństwa, miłosierdzie itp.). W okresie krótkim łatwiejszy jest ateizm (brak obowiązku chodzenia do kościoła, modlitwy, zakazu współżycia przedmałżeńskiego itp.)
2. Świat jest zbudowany z przeciwności i różnorodności. Jest tyle racji ile ludzi, a znalezienie prawdy, wartości i miłości jest najtrudniejszym wyzwaniem postawionym przed człowiekiem. Banalne, ale nie umiem temu zaprzeczyć.
3. Bajka: Królewicz zakochał się w królewnie, ale ta go nie chciała. Prosił, błagał, aż powiedziała, że jeśli ten wytrzyma sto dni i sto nocy pod jej balkonem, zgodzi się za niego wyjść. Więc czuwał i czuwał. Dziewięćdziesiątej nocy był już tak zmęczony, że myślał, że umrze. Dziewięćdziesiątej piątej oddałby wszystko za minutę snu. Dziewięćdziesiątej dziewiątej machnął ręką i odszedł.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl